Sleutelmomenten

Een geboorte, adoptie, kinderen die afstuderen, …
Wij staan altijd klaar met handige informatie & inspiratie voor jou en je kind.
Zo worden sleutelmomenten de leukste momenten.

Wat is jouw situatie?

Ik ben zwanger

Ik ben zwanger

Elk kindje dat geboren wordt moet van in het prille begin alle kansen krijgen. Om de ouders daarbij te ondersteunen,  heeft elk kindje dat geboren wordt in Vlaanderen na 1/1/2019 en er zijn verblijfplaats heeft, recht op een “welkom-op-deze-wereld” geschenk in de vorm van een startbedrag...

Ik ben zwanger

Foster parent

Ik word pleegouder

Aangezien de zorg en de kosten voor een pleegkindje op jouw schouders vallen, ontvang je als pleegouder het volledige basisbedrag, eventueel verhoogd met zorgtoeslagen en sociale toeslag voor jouw pleegkind...

Ik word pleegouder

I want to adopt

Ik wil adopteren

Een kindje adopteren is een hele gebeurtenis. Ouders die vanaf 1/1/2019 in Vlaanderen een adoptiekindje opnemen in hun gezin, hebben ook recht op een startbedrag. Deze tegemoetkoming ligt even hoog als het startbedrag bij geboorte...

Ik wil adopteren

Childcare

Starten in Kinderopvang

Wanneer je jouw kindje naar een Nederlandstalige kinderopvang in Vlaanderen of Brussel-hoofdstad brengt, waar je bovendien niet betaalt op basis van jouw inkomen, dan kan je vanaf 1/1/2019 genieten van een kinderopvangtoeslag.

Kinderopvangtoeslag

Toddler allowance

Starten in de kleuterschool

Vanaf 1/1/2019 ontvangen alle 3-jarige kleuters die tijdig ingeschreven zijn in het Nederlandstalig onderwijs en kinderen van 4 jaar die ingeschreven blijven en voldoende aanwezig zijn op school een toeslag: de kleutertoeslag

Kleutertoeslag

Wat zijn de voorwaarden van de Schooltoeslag?

Mijn kind gaat naar school

In bepaalde gevallen hebben kinderen die naar een kleuter-, lagere of secundaire school gaan, recht op de Schooltoeslag. Deze toeslag wordt ook wel selectieve participatietoeslag genoemd en is bedoeld voor gezinnen met een lager inkomen. KidsLife maakt het je gemakkelijk, door de Schooltoeslag automatisch uit te betalen op het einde van het jaar.

Schooltoeslag

 

My child had become an adult

Mijn kind is meerderjarig

Er komen een ganse reeks verantwoordelijkheden op jouw zoon en dochter af. De betaling van het Groeipakket blijft gewoon doorlopen in bepaalde situaties.

Mijn kind is meerderjarig

My child is going abroad

Mijn kind gaat naar het buitenland

Zin in een buitenlands avontuur? Breng dan zeker je uitbetalingsactor op de hoogte. In sommige gevallen heeft u nog steeds recht op het Groeipakket of een deel hiervan.

Neem contact met ons op

My child has graduated

Mijn kind is afgestudeerd

Gaat jouw zoon of dochter niet langer naar school? Laat dit dan zo snel mogelijk weten aan jouw uitbetalingsactor. Van zodra de jongere niet meer voldoet aan de voorwaarden voor “student”, kunnen nog gezinsbijslagen worden toegekend  voor een periode van 12 maanden als “schoolverlater”...

Mijn kind is afgestudeerd

Contact

Niet gevonden wat je zocht?