Zorgtoeslagen

Zorgtoeslag is vanaf 2019 de verzamelnaam voor alle extra toeslagen voor bepaalde kinderen die extra zorg nodig hebben. KidsLife zorgt voor de uitbetaling van de zorgtoeslag als deel van het Groeipakket. Hieronder geven wij een overzicht van alle mogelijke zorgtoeslagen.

Orphans

Zorgtoeslag voor wezen

Een kind van wie minstens één van de ouders overleden is, heeft recht op de zorgtoeslag voor wezen.

Als beide ouders overleden zijn, bedraagt deze zorgtoeslag 100% van het basisbedrag. Dit bedrag wordt herleid tot 50% van het basisbedrag als slechts één ouder overleden is. In tegenstelling tot vroeger, speelt de huidige gezinssituatie van de overlevende ouder geen rol meer.

Een kind dat geboren is voor 1 januari 2019, maar pas vanaf of na die datum wees wordt, heeft vanaf dat ogenblik ook recht op deze nieuwe zorgtoeslag.

Voor wie reeds wezenbijslag kreeg vóór 2019 verandert er niets.


Foster parent

Pleegzorgtoeslag

De pleegzorgtoeslag is een maandelijkse toeslag bovenop het basisbedrag voor het kind dat geplaatst is in een pleeggezin, met uitzondering van ondersteunende pleegzorg.

Wanneer een kind vanaf 2019 geplaatst wordt in een pleeggezin, wordt een pleegzorgtoeslag van 63,03 euro toegekend. Dit bedrag wordt volledig aan de pleegouder uitbetaald als het gaat om perspectiefbiedende pleegzorg (= pleegzorg met een continu en langdurig karakter). Bij perspectiefzoekende pleegzorg (= pleegzorg met een kortdurend karakter) gaat de toeslag naar de begunstigde voor de plaatsing.

De bijslagtrekkende voor de plaatsing blijft de premie voor pleegzorg behouden als die toegestaan is voor 1 januari 2019, zolang er zich geen wijziging in de plaatsing voordoet.

Wij bepalen zelf automatisch het recht op deze toeslag, het is dus niet nodig om deze aan te vragen. 


Children with disability

Zorgtoeslag voor kinderen met specifieke ondersteuningsbehoefte

Deze zorgtoeslag is een maandelijkse toeslag bovenop het basisbedrag voor een kind met een specifieke ondersteuningsbehoefte. Deze maandelijkse toeslag kan maximaal tot de leeftijd van 21 jaar toegekend worden, onder bepaalde voorwaarden en varieert van 82,37 euro tot 549,12 euro. Het moet de ouders in staat stellen om de financiële gevolgen van de ondersteuningsbehoefte mee op te vangen.

Wens je graag een onderzoek op te starten of meer informatie te ontvangen over een reeds genomen beslissing?

Contacteer ons

Voor vragen in verband met het medisch onderzoek zelf: gelieve contact op te nemen met de dienst

FOD Sociale Zekerheid op het gratis nummer: 0800 987 99 (alle aanvragen vóór 01/01/2019)
Dienst Zoë, Kind & Gezin 02 533 13 41 (alle aanvragen na 01/01/2019)

Meer informatie nodig of wil je graag klant worden bij KidsLife?

Word Klant Neem contact met ons op