Sociale Toeslagen

De sociale toeslag werd in het leven geroepen om kinderen uit gezinnen met een lager inkomen alle kansen te geven om zich te ontwikkelen. Het bedrag van de sociale toeslag is afhankelijk van het inkomen en de grootte van het gezin en varieert tussen de 51 euro en 81,60 euro per kind per maand.

Als je recht hebt op deze toeslag dan ontvang je die automatisch. Heb je vragen of denk je dat je toch recht hebt op deze toeslag, maar ze momenteel niet ontvangt?

Neem contact met ons op


Collaborate

Wie voor 1/01/2019 werkloos of arbeidsongeschikt was of een eenoudergezin vormt, kan recht hebben op een sociale toeslag. Deze toeslag is afhankelijk van de socio-professionele situatie en de inkomenssituatie van het gezin. Vanaf 1/01/2019 wordt het recht op een toeslag losgekoppeld van de beroepssituatie en hangt het recht enkel nog af van het inkomen en van de gezinsgrootte.

Deze nieuwe regelgeving geldt zowel voor kinderen die geboren zijn voor 1 januari 2019 als voor kinderen die pas later geboren zijn. Een belangrijke kanttekening hierbij is dat kinderen geboren voor 1 januari 2019 verder de bedragen van de huidige kinderbijslagwetgeving blijven ontvangen. Bovendien hebben deze gezinnen met een jaarinkomen tussen 30.984 EUR en 61.200 EUR enkel recht op een toeslag als er een derde of volgend rechtgevend kind bijkomt in het gezin vanaf 01/01/2019 (*)

De kinderen die geboren worden vanaf 1/01/2019 krijgen die nieuwe bedragen.

Aanvraagdocument downloaden

Grensbedragen vanaf 1/1/2019

Gezinsgrootte Inkomensgrens

Maandelijkse Toeslag

1 of 2 kinderen < 30.984 euro 51 euro per kind
> 2 kinderen < 30.984 euro 81,60 euro per kind
> 2 kinderen 30.984 euro - 61.200 euro (*) 61,20 euro per kind (*)

 

Wil je graag klant worden bij KidsLife?

Word klant