Wezentoeslag: zorgpremie bij verlies van ouder(s)

Kinderen die 1 of beide ouders verliezen, krijgen een extra ondersteuning. Ze hebben recht op een wezentoeslag (voorheen ook wel gekend als zorgtoeslag voor wezen of wezenbijslag) zolang ze recht hebben op de Kinderbijslag of het Groeipakket.

Wanneer je (half)wees wordt, worden wij automatisch op de hoogte gebracht door het Rijksregister. Deze periode is al moeilijk genoeg, jij hoeft zelf niets in orde te brengen – tenzij het om een overlijden in het buitenland gaat, dan moet je ons het overlijdensbericht bezorgen. 

Ontvang je niet automatisch de verhoogde wezentoeslag? Neem dan zeker even contact met ons op.


Groeipakket: wezentoeslag in Vlaanderen

Wezentoeslag in Vlaanderen

Weeskind

Zijn beide ouders overleden, dan krijgt het kind een toeslag bovenop het basisbedrag van het Groeipakket. Die toeslag bedraagt 100 % van het basisbedrag: 169,79 Euro per maand.

Bijvoorbeeld:
Jinte is geboren op 2 april 2019. Samen met haar mama Anke en papa Pieter vormt ze een gezin van 3. Jintes mama en papa komen op 8 september 2019 om in een auto-ongeval. Vanaf september heeft Jinte op het basisbedrag van 169,79 Euro, aangevuld met een wezentoeslag van 169,79 Euro. In totaal dus 339,58 Euro. Dat wordt in oktober de eerste keer uitbetaald.  

Halfwees

Is 1 van beide ouders overleden, dan heeft het kind ook recht op een toeslag bovenop het basisbedrag van het Groeipakket. Voor een halfwees bedraagt die toeslag 50 % van het basisbedrag: 84,89 euro per maand. 

Goed om weten: de huidige gezinssituatie van de overlevende ouder speelt geen rol, in tegenstelling tot vroeger. Stel dat de overblijvende ouder een nieuw gezin vormt, dan krijgt het kind nog altijd de wezentoeslag (zolang het recht heeft op het Groeipakket). 

Bijvoorbeeld:
Ella is geboren op 7 januari 2019. Op 18 februari 2019 overlijdt haar papa Kobe. Vanaf februari heeft Ella recht op het basisbedrag van 169,79 euro, aangevuld met een wezentoeslag van 84,89 euro. In de zomer leert haar mama Karen Ruud kennen, waarmee ze op 15 november 2020 gaat samenwonen. Karen, Ella, Ruud en zijn dochter Anse vormen een nieuw samengesteld gezin. Aan Ella’s wezentoeslag verandert niets.

Vanaf 1 januari 2019 

Kinderen die wees werden na 1 januari 2019 ontvangen deze nieuwe toeslag. Voor kinderen die de wezenbijslag al kregen voor 1 januari 2019 verandert er niets: zij krijgen het bedrag voor weeskinderen volgens het oude systeem. 

Bijvoorbeeld:
Joren is geboren op 26 juni 2011. Hij groeit op bij zijn mama Leen en papa Bart. Hij krijgt een Groeipakket met een basisbedrag. Zijn mama sterft na een korte ziekte op 11 mei 2019. Vanaf mei heeft Joren recht op het basisbedrag van 169,79 euro, plus de wezentoeslag van 84,89 euro. 


Wezenbijslag in Brussel en Wallonië

Een kind van wie minstens 1 van de ouders overleden is, krijgt maandelijks een vaste wezentoeslag. De maandelijkse zijn afhankelijk van de situatie. Deze bedragen vervangen het basisbedrag: 

Bedragen weeskinderen in Brussel

1 ouder overleden Basisbedrag + 50% van het basisbedrag
Beide ouders overleden Basisbedrag x 2

Bedragen weeskinderen in Wallonië

Kinderen geboren voor 01/01/2020

1 ouder overleden

406,35 Euro

Beide ouders overleden 406,35 Euro

Kinderen geboren na 01/01/2020

  0-17 jaar 18-24 jaar
1 ouder overleden

256,71 Euro

273,27 Euro
Beide ouders overleden 357 Euro 357 Euro

Tips om kinderen te helpen bij het rouwen

  1. Verberg niets, vertel de waarheid 

Praat met het kind. Hoe klein ze ook zijn, kinderen betrek je het best zoveel mogelijk. Vergis je niet, ze voelen echt wel als je iets verbergt. Bovendien bewijs je ze geen dienst door er niet over te spreken: het zal het verwerkingsproces uiteindelijk moeilijker maken. Leg uit wat er aan de hand is en wees zo eerlijk mogelijk. Creëer een veilige sfeer als je het droeve nieuws brengt. Probeer de boodschap concreet en kort te verwoorden, maar gebruik wel woorden die het kind verstaat. Hoe hard het ook is, maak duidelijk dat de ouder die dood is niet meer terugkeert. “Papa slaapt nu voor altijd” kan bij een kind de indruk wekken dat hij misschien toch nog ooit wakker wordt. Of het kan het kind bang maken om te gaan slapen, want ‘wie weet wordt het zelf ook niet meer wakker’.  

  1. Ga de overledene groeten  

Geef het kind de kans om de overleden mama of papa nog eens te zien en afscheid te nemen. Je hoeft het natuurlijk niet te dwingen, als hij of zij daar niet klaar voor is of niet wil. Maar praat erover. Misschien is het kind bang en kan je die angst wegnemen. Laat een kind ook meekomen naar begrafenis of uitvaartdienst. Het zal het kind niet tekenen, het leert dat verdriet ook een deel van het leven is. Zorg wel voor een goede, warme opvang.

  1. Houd de herinnering levend 

Het is erg belangrijk dat kinderen onthouden en blijven beseffen dat mama en/of papa heel veel van hen hield. Een doos met herinneringen (foto’s, een boek, een kaartje of brief, souvenirs …) maken is een goed idee. Zo hebben ze iets tastbaars. Als je als mama of papa weet dat je gaat sterven, kan je die herinneringsdoos nog zelf maken. Blijf nadien praten over de overleden ouder, zeker bij belangrijke gebeurtenissen.

  1. Luister 

Laat het kind duidelijk voelen dat het mag praten over zijn of haar verlies. En dat het oké is om vragen te stellen over de dood van mama of papa. Te vaak denken we dat we over zo’n zware onderwerpen beter niet spreken met kinderen. Maar ook zij moeten hun verdriet verwerken. En dat verdwijnt niet door te zwijgen. Vaak willen ze praten over wat ze voelen, alleen op een andere manier dan volwassenen. Geef het kind de nodige ruimte als het wat aarzelt of weigert. Misschien kan het beter tekenen wat hij of zij voelt, in plaats van het uit te spreken. Luister dus heel aandachtig naar de taal die het kind spreekt. 

  1. Vertrouw op de veerkracht van kinderen 

Heb vertrouwen in het kind: het kan soms beter tegen een stootje dan je denkt. Maar waak er tegelijk over dat het na het verlies van een ouder nog altijd genoeg nestwarmte en liefde krijgt. Toon het ook gerust als jij zelf verdrietig bent en de overleden persoon mist. Huil, knuffel, troost … wees er voor elkaar 


Vragen over de wezentoeslag? Neem dan zeker contact op met jouw KidsLife-adviseur.

Neem contact met ons op  Ik wil klant worden bij KidsLife