Schooltoeslag

De Schooltoeslag is een participatietoeslag voor gezinnen met een lager inkomen.

Belangrijk: je ontvangt deze Studietoelage of Schooltoeslag automatisch als je daar recht op hebt. Je moet en kan dus geen aanvraag indienen.
Wat is de Schooltoeslag?

Wat is de Schooltoeslag?

In bepaalde gevallen hebben kinderen die naar een kleuter-, lagere of secundaire school gaan, recht op de Schooltoeslag of Schooltoelage. Deze toeslag wordt ook wel selectieve participatietoeslag genoemd en is bedoeld voor gezinnen met een lager inkomen.

Hoeveel Schooltoeslag of Schooltoelage ontvang je?

Dat hangt af van je gezinsinkomen, de gezinssituatie en het type onderwijs. Wij ontvangen deze officiële gegevens van de Vlaamse Overheid. Dus jij hoeft geen papieren aanvraag meer te doen. KidsLife doet nu automatisch de betaling in plaats van de overheid. Hieronder zie je een overzicht. Opgelet dit zijn de bedragen vanaf het schooljaar 2022-2023:

 

Schooltoeslag binnen het kleuter- en lager onderwijs

  Minimum toeslag Volledige toeslag Uitzonderlijke toeslag
Kleuteronderwijs / €107,47  /
Lager Onderwijs €125,41 €195,04 €253,26

Schooltoeslag binnen het secundair onderwijs

  Minimum toeslag Volledige toeslag Uitzonderlijke toeslag
Gehuwde/ zelfstandige/ alleenstaande leerlingen  €738,91 €3387,57 /
Leerlingen in het 3e leerjaar van de 3e graad voltijds technisch of beroeps-secundair

Intern: €751,52

Extern: €290,80

Intern: €1928,75

Extern: €1173,24

€1377,56
Voltijds secundair onderwijs

Intern: €626,27

Extern: €242,24

Intern: €1607,24

Extern: €977,60

€1147,84
Deeltijds secundair onderwijs / Syntra €203,70 €556,98 €718,54
Verpleegkundige HBO5 €859,98

Intern: €3773,03

Extern: €1256,34

/

Wil je graag klant worden bij KidsLife voor jouw Groeipakket?

Word klant
Wanneer ontvang je je Schooltoeslag?

Wanneer ontvang je je Schooltoeslag?

De schooltoeslag wordt zoveel mogelijk betaald bij de start van het nieuwe schooljaar in september. Sommige betalingen gebeuren later tijdens het schooljaar indien kinderen pas later instappen in het onderwijs.

Dit zijn de voorwaarden voor de Schooltoeslag:

 • Je kind gaat naar een kleuter-, lagere of secundaire school in Vlaanderen of Brussel die erkend, gesubsidieerd of gefinancierd wordt door de Vlaamse Gemeenschap.
 • Je zoon of dochter is ingeschreven en voldoende aanwezig op school.
 • Je gezinsinkomen ligt tussen een bepaald grensbedrag. Deze grensbedragen zijn volledig afhankelijk van jouw gezinssituatie. 
 • Je kind voldoet op 31 augustus aan de nationaliteits- of verblijfsvoorwaarde.
Hoeveel mag een gezin verdienen om recht te hebben op de Schooltoeslag?

Hoeveel mag een gezin verdienen om recht te hebben op de Schooltoeslag?

De gezinsinkomsten worden berekend door de Vlaamse Overheid en bestaan uit 3 onderdelen:

 • Het bruto belastbaar jaarinkomen van het gezin. Dit zijn onder andere lonen en uitkeringen maar ook de inkomsten uit vastgoed.
  Omdat alle gegevens over de inkomsten door de overheid dit jaar nog niet verwerkt zijn,  bekijken we de situatie 2 jaar terug. Voor de Schooltoeslag in 2022 houden we dus rekening met de inkomsten van 2020. 
 • Hoe je gezinssituatie op 31 augustus van het huidige schooljaar is speelt eveneens een rol tijdens de berekening van de gezinsinkomsten. 
 • Als je een eigendom hebt die je niet gebruikt als gezinswoning of voor jouw beroep, dan voert de overheid een kadastraal inkomen-toets uit.

Je merkt dat dit voor elk gezin een andere situatie kan zijn. Wij ontvangen deze berekening van de Vlaamse Overheid waarna wij onderzoeken of jouw gezin recht heeft op deze Schooltoeslag of Schooltoelage. 

Schooltoeslag aanvragen

 • Als je in Brussel of Wallonië woont en je kind naar een Vlaamse erkende school gaat. Vraag dan hier jouw Schooltoeslag aan en wij onderzoeken of je recht hebt op de Schooltoeslag of Schooltoelage.
 • Volg je een HBO5 opleiding en ben je ouder dan 25 jaar, dan heb je geen recht meer op Kinderbijslag maar mogelijks wel nog op de Schooltoeslag. In deze situatie onderzoeken wij het recht pas als je hiervoor een aanvraag indiende.
 • Als je een Schooltoeslag wil voor voorbije schooljaren. Dat kan hier bij de Vlaamse Overheid.

Schooltoeslag aanvragen

En wat voor studenten Hoger Onderwijs?

Vanaf studies aan het Hoger Onderwijs behoort de uitbetaling van de Schooltoeslag niet langer tot het Groeipakket. Je kan hier zelf een aanvraag indienen bij de Vlaamse Overheid. De voorwaarden zijn doorgaans dezelfde als voor kinderen tot en met het secundair onderwijs. 

Wat is het verschil tussen de Schooltoeslag, Schooltoelage en de Schoolbonus?

De Schoolbonus staat voor de schoolpremie (of schooltoelage) voor alle gezinnen met kinderen en wordt automatisch door KidsLife betaald in augustus, samen met de Kinderbijslag van de maand juli.

De Schooltoeslag of Schooltoelage is een extra bedrag, bedoeld voor gezinnen met lage inkomens. Hij wordt voor het einde van het jaar automatisch uitbetaald door KidsLife.

Heb je nog vragen over de Schooltoeslag?

Neem contact met ons op