Onze kantoren zijn gesloten op maandag 29/5 en uitzonderlijk op vrijdag 2/6.

Verhoogde Kinderbijslag

Naast de bedragen van de kinderbijslag of het Groeipakket waar elk kind recht op heeft, kan je als gezin ook recht hebben op verhoogde kinderbijslag. Zo kunnen kleuters in Vlaanderen recht hebben op de Kleutertoeslag en gezinnen met een laag inkomen op een sociale toeslag.
Wat is verhoogde Kinderbijslag of Groeipakket?

Wat is verhoogde Kinderbijslag of Groeipakket?

Elk kind heeft recht op een basisbedrag. Afhankelijk van de situatie kunnen nog bijkomende premies of toeslagen toegevoegd worden

 • Premies op basis van je kind zoals zorgtoeslag, wezentoeslag, kleutertoeslag, …
 • Toeslagen voor je gezin zoals de sociale toeslag.
 • Je ontvangt automatisch waar je recht op hebt.
 • KidsLife betaalt altijd het hoogst mogelijke bedrag uit.

Ontvang Groeipakket van KidsLife

Bij KidsLife zorgen we er met de Verhoogde Kinderbijslag voor dat je altijd maximaal krijgt waarop je recht hebt. Ontvang je nog geen Kinderbijslag of Groeipakket van KidsLife? Vraag het dan snel aan!

Ontvang Groeipakket van KidsLife

Verhoogde Kinderbijslag en Groeipakket berekenen

KidsLife berekent exact op welk bedrag je recht hebt en past het meteen aan als de situatie van het kind verandert. Voor een verhoogde kinderbijslag hoef je geen aanvraag te doen.

Bereken waarop je recht hebt

Sociale Toeslag bovenop de Kinderbijslag & Groeipakket

Sociale toeslag is een extra toeslag bovenop het basisbedrag. De voorwaarden om deze sociale toeslag te ontvangen zijn afhankelijk van de regio waar je woont.  

In Vlaanderen is de sociale toeslag een onderdeel van het Groeipakket. Het recht op de sociale toeslag hangt af van je gezinssituatie en je gezinsinkomen en wordt automatisch door KidsLife berekend. Het bedrag varieert tussen de 5,52 euro en 109,18 euro per kind per maand.

Alle details Sociale Toeslag in Vlaanderen

In Brussel spreken we van de inkomsten gebonden toeslag. Deze toeslag hangt af van je gezinsinkomsten, je gezinssituatie en de leeftijd van de kinderen.

Sociale Toeslag in Brussel

 

In Wallonië is de sociale toeslag afhankelijk van de gezinssituatie. Hierbij wordt er gekeken naar het bruto belastbaar jaarinkomen, het aantal personen in het gezin en het BIM-statuut van de ouder.

Sociale Toeslag in Wallonië

 

Zorgtoeslagen

Wezentoeslag

Kinderen die 1 of beide ouders verliezen, krijgen een extra ondersteuning. Ze hebben recht op een wezentoeslag (voorheen ook wel gekend als zorgtoeslag voor wezen) zolang ze recht hebben op de Kinderbijslag of het Groeipakket.

Pleegzorgtoeslag

Een kind dat in Vlaanderen geplaatst wordt in een pleeggezin kan recht hebben op een maandelijkse pleegzorgtoeslag bovenop het basisbedrag van het Groeipakket. Die toeslag bedraagt 66,89 Euro.

Zorgtoeslag voor kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte

Sommige gezinnen kunnen extra steun gebruiken. Wanneer een kind bijvoorbeeld langdurig ziek is of wanneer een kind meer begeleiding vraagt omdat het een geestelijke of lichamelijke beperking heeft. Om die zorg financieel wat lichter te maken, is er een zorgtoeslag

Ondersteuningstoeslag voor kinderen met een zware zorgbehoefte

Naast de zorgtoeslag zorgt de ondersteuningstoeslag voor een extra financieel steuntje in de rug. De ondersteuningstoeslag vervangt het basisondersteuningsbudget (BOB) en is er voor kinderen en jongeren tot 21 jaar met een erkende handicap. Voorwaarde is een zorgbehoefte van minstens 12 punten op de medisch-sociale schaal.

Participatietoeslagen in Vlaanderen

Kinderopvangtoeslag

Wie gebruik maakt van Nederlandstalige kinderopvang in Vlaanderen of Brussel, kan rekenen op een kinderopvangtoeslag van 3,43 Euro per kind, per opvangdag.

Kleutertoeslag

Kleuters van 3 jaar die ingeschreven zijn in het Nederlandstalig onderwijs en kinderen van 4 jaar die ingeschreven blijven en voldoende aanwezig zijn op school, krijgen 140,72 euro kleutertoeslag extra per jaar.

Schooltoeslag

De schooltoeslag geeft ondersteuning aan de gezinnen met een lager inkomen met schoolgaande kinderen in het Nederlandstalig onderwijs. De schooltoeslag vervangt de studietoelage of studiebeurs voor kinderen tot en met het secundair onderwijs.

Bekijk onze veelgestelde vragen

Woon je niet meer samen met de andere ouder van je kind(eren)?

Dan kan elke ouder op basis van zijn of haar gezinsinkomen slechts recht hebben op de helft van de premie. Elke ouder apart kan dus recht hebben op 50 EUR per kind in plaats van 100 EUR.

Is de verblijfsregeling van de kinderen niet gelijk verdeeld? Stuur ons dan zeker een kopie op van het vonnis van de rechtbank. Daarna kunnen we je dossier aanpassen.

Gezinsinkomens zijn altijd jouw inkomsten als je alleen woont of de inkomsten van jou en je partner als je samenwoont. 
Je hoeft niet wettelijk samenwonend of gehuwd te zijn om samenwonend te zijn, het kan ook feitelijk zijn. 

Wat telt mee als gezinsinkomsten in Vlaanderen? 

Het belastbaar inkomen, voor aftrek:

 • beroepsinkomsten:
  • loontrekkende: vóór de aftrek van beroepskosten 
  • zelfstandige: na de aftrek van beroepskosten, vermenigvuldigd met 100/80
 • uitkeringen van de ziekteverzekering
 • werkloosheidsuitkeringen of pensioenen
 • 80% van de ontvangen onderhoudsgelden
 • inkomsten uit onroerende goederen volgens jouw kadastraal inkomen:
  • één keer het kadastraal inkomen van de eigendommen die je voor je beroep gebruikt. 
  • drie keer het kadastraal inkomen ‘vreemd gebruik’. Dit is alles wat je niet gebruikt voor je beroep. 
  • het kadastraal inkomen van je eigen woning telt niet mee
 • de inkomensvervangende tegemoetkoming, toegekend aan personen met een handicap;
 • het leefloon
 • de inkomsten toegekend aan de personeelsleden van een Europese of andere internationale instelling, voor hun totaalbedrag, verminderd met de persoonlijke bijdragen voor de door de instelling georganiseerde verzekering voor de dekking van socialezekerheidsrisico's.

Het gezinsinkomen verminderen we met 80% van de betaalde onderhoudsgelden.

Wat valt niet onder de gezinsinkomsten in Vlaanderen?

 • Toeslagen en premies vanuit de Kinderbijslag of Groeipakket;
 • Alimentatie
 • Loon en vakantiegeld bij een  flexi-job;
 • Afzonderlijk belastbare inkomsten. 
 • Maaltijd- en ecocheques;
 • Onkostenvergoeding voor vrijwilligers;
 • Tegemoetkomingen voor hulp van derden, hulp aan bejaarden, integratietegemoetkomingen voor personen met een handicap, tegemoetkomingen van de Vlaamse zorgverzekering;
 • Onkostenvergoeding voor onthaalouders
 • Forfaitaire vergoedingen voor de voogdij over niet-begeleide minderjarige vreemdelingen.

Bekijk hier alle voorwaarden voor een sociale toeslag

Met het Groeipakket kun je in de volgende situaties zitten.

 • Jouw inkomen (bruto jaar) ligt tussen 34.526,91 euros en 40.281,40 euros:

  Gezinnen met een inkomen tussen deze grensbedragen hebben recht op 35 EUR sociale toeslag per kind. Maar, dit is enkel van toepassing op gezinnen met maximaal 2 rechtgevende kinderen.
   

 • Jouw inkomen (bruto jaar) ligt tussen 34.526,91 euros et 64.945,93 euros:

  Enkel als je minstens 3 rechtgevende kinderen hebt, is deze inkomenscategorie van toepassing. Bovendien moet minstens 1 van je kinderen recht hebben op de nieuwe bedragen Groeipakket. De nieuwe bedragen zijn van toepassing voor kinderen die pas voor de eerste keer recht hebben op Groeipakket vanaf 1 januari 2019.

Beide brieven dienen om het recht op je sociale toeslag te onderzoeken. Je ontving de brief omdat:

 • De gezinsinkomsten die we automatisch ontvingen onvolledig zijn. Je krijgt dan de mogelijkheid om zelf je inkomsten door te geven, zodat wij het recht op je sociale toeslag alsnog kunnen onderzoeken.

OF

 • Omdat je ons zelf een aanvraagformulier hebt opgevraagd omdat je werkelijke inkomsten lager liggen dan de gezinsinkomsten die we automatisch ontvingen.

Het is de bedoeling dat je ons manueel je inkomsten doorstuurt met alle relevante bewijsstukken.

Je kan een vervangingsinkomen krijgen bij loonverlies. Het gaat om werkloosheid, pensionering of arbeidsongeschiktheid (ziekte). De ontvangen Kinderbijslag of Groeipakket is geen vervangingsinkomen.

In sommige gevallen kan het ontvangen van een vervangingsinkomen ervoor zorgen dat je recht hebt op verhoogde Kinderbijslag of Groeipakket.

Bereken hier waarop je recht hebt

Mis geen enkel voordeel voor jouw gezin

Bij KidsLife zorgen we ervoor dat je krijgt waarop je recht hebt!

Ontvang je nog geen Groeipakket of Kinderbijslag van KidsLife? Sluit je dan vandaag nog aan. 

Kies voor KidsLife
Wijzigingen Groeipakket in januari 2023

Wijzigingen Groeipakket in januari 2023

Je hebt het misschien al horen vallen in de media. Het Groeipakket, de Kinderbijslag in Vlaanderen, was de hoofdrolspeler in de Septemberverklaring van de Vlaamse Regering.
Wijzigingen Groeipakket in januari 2023
Ik ga verhuizen

Ik ga verhuizen

Verhuizen binnen België? Naar een andere regio? Of naar het buitenland? Bekijk hier de impact voor de betaling van jouw Kinderbijslag en Groeipakket.
Ik ga verhuizen
Ik ben zwanger

Ik ben zwanger

Je bent zwanger! Proficiat! Je hebt mogelijk al kinderen en weet wat je te wachten staat, of het is je eerste kindje. In beide gevallen staan er 9 emotionele maanden op de planning. KidsLife is er al graag vanaf het prille begin met deze handige tips. Zo mis je geen enkel voordeel tijdens het project baby.
Ik ben zwanger