Sociale Toeslag - Zorgtoeslagen - Participatietoeslagen

Verhoogd Groeipakket

Naast de bedragen van het Groeipakket waar elk kind recht op heeft, kan je als gezin ook recht hebben op Verhoogd Groeipakket. Zo kunnen kleuters in Vlaanderen recht hebben op de Kleutertoeslag en gezinnen met een laag inkomen op een sociale toeslag.
Wat is verhoogd Groeipakket?

Wat is verhoogd Groeipakket?

Elk kind heeft recht op een basisbedrag. Afhankelijk van de situatie kunnen nog bijkomende premies of toeslagen toegevoegd worden

  • Premies op basis van je kind zoals zorgtoeslag, wezentoeslag, kleutertoeslag, …
  • Toeslagen voor je gezin zoals de sociale toeslag.
  • Je ontvangt automatisch waar je recht op hebt.
  • KidsLife betaalt altijd het hoogst mogelijke bedrag uit.

Ontvang Groeipakket van KidsLife

Bij KidsLife zorgen we er met de Verhoogd Groeipakket voor dat je altijd maximaal krijgt waarop je recht hebt. Ontvang je nog geen Groeipakket van KidsLife? Vraag het dan snel aan!

Ontvang Groeipakket van KidsLife

Verhoogd Groeipakket berekenen

KidsLife berekent exact op welk bedrag je recht hebt en past het meteen aan als de situatie van het kind verandert. Voor een verhoogde Groeipakket hoef je geen aanvraag te doen.

Bereken waarop je recht hebt

Sociale Toeslag bovenop het Groeipakket

Sociale toeslag is een extra toeslag bovenop het basisbedrag. De voorwaarden om deze sociale toeslag te ontvangen zijn afhankelijk van de regio waar je woont.  

In Vlaanderen is de sociale toeslag een onderdeel van het Groeipakket. Het recht op de sociale toeslag hangt af van je gezinssituatie en je gezinsinkomen en wordt automatisch door KidsLife berekend. Het bedrag varieert tussen de 20,93 euro en 126,66 euro per kind per maand.

Alle details Sociale Toeslag in Vlaanderen

Zorgtoeslagen in Vlaanderen

Zorgtoeslagen in Vlaanderen

Wezentoeslag

Kinderen die 1 of beide ouders verliezen, krijgen een extra ondersteuning. Ze hebben recht op een wezentoeslag (voorheen ook wel gekend als zorgtoeslag voor wezen) zolang ze recht hebben op het Groeipakket.

Pleegzorgtoeslag

Een kind dat in Vlaanderen geplaatst wordt in een pleeggezin kan recht hebben op een maandelijkse pleegzorgtoeslag bovenop het basisbedrag van het Groeipakket. Die toeslag bedraagt 68,23 Euro.

Zorgtoeslag voor kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte

Sommige gezinnen kunnen extra steun gebruiken. Wanneer een kind bijvoorbeeld langdurig ziek is of wanneer een kind meer begeleiding vraagt omdat het een geestelijke of lichamelijke beperking heeft. Om die zorg financieel wat lichter te maken, is er een zorgtoeslag

Ondersteuningstoeslag voor kinderen met een zware zorgbehoefte

Naast de zorgtoeslag zorgt de ondersteuningstoeslag voor een extra financieel steuntje in de rug. De ondersteuningstoeslag vervangt het basisondersteuningsbudget (BOB) en is er voor kinderen en jongeren tot 21 jaar met een erkende handicap. Voorwaarde is een zorgbehoefte van minstens 12 punten op de medisch-sociale schaal.

Participatietoeslagen in Vlaanderen

Participatietoeslagen in Vlaanderen

Kinderopvangtoeslag

Wie gebruik maakt van Nederlandstalige kinderopvang in Vlaanderen of Brussel, kan rekenen op een kinderopvangtoeslag van 3,50 Euro per kind, per opvangdag.

Kleutertoeslag

Kleuters van 3 jaar die ingeschreven zijn in het Nederlandstalig onderwijs en kinderen van 4 jaar die ingeschreven blijven en voldoende aanwezig zijn op school, krijgen 143,53 euro kleutertoeslag extra per jaar.

Schooltoeslag

De schooltoeslag geeft ondersteuning aan de gezinnen met een lager inkomen met schoolgaande kinderen in het Nederlandstalig onderwijs. De schooltoeslag vervangt de studietoelage of studiebeurs voor kinderen tot en met het secundair onderwijs.

Bekijk onze veelgestelde vragen

Het is niet omdat je alleenstaande ouder bent, dat je automatisch recht hebt op een sociale toeslag. 

Om een sociale toeslag te ontvangen mogen jouw gezinsinkomsten niet hoger zijn dan een bepaald grensbedrag. Het feit dat je alleenstaande of gescheiden ouder bent heeft vermoedelijk ook invloed op de gezinsinkomsten. Hierdoor kom je mogelijk in aanmerking. 

De grensbedragen en de samenstelling van deze Sociale Toeslag hangt af van waar je samen met de kinderen woont: Vlaanderen, Brussel of Wallonië

De Sociale Toeslag bij KidsLife ontvang je automatisch als je daar recht op heb! We doen dit na ontvangst van de belastingsaangifte. We ontvangen deze aangifte altijd 2 jaar later. 

Bijvoorbeeld:
Sociale toeslag voor 2019 (her)evalueren we in 2021. We ontvangen jouw inkomsten van 2019 namelijk pas in 2021 van de federale overheid.  

Kom je in aanmerking voor deze toeslag en wil je geen 2 jaar wachten? Contacteer jouw KidsLife-adviseur om een aanvraag te doen. 

Bekijk hier alle voorwaarden voor de Sociale Toeslag

KidsLife helpt de gezinnen met een laag inkomen door een extra toeslag uit te betalen: de Sociale Toeslag
De Sociale Toeslag is volledig afhankelijk van jouw situatie: je woonplaats, je inkomsten en jouw gezinssituatie.

Bekijk hier alle voorwaarden voor jouw Sociale Toeslag

Als je gezinsinkomsten wijzigen, kan dit invloed hebben op je  recht op de sociale toeslag en de selectieve participatietoeslag (schooltoeslag in Vlaanderen). Je recht wordt automatisch onderzocht op basis van je inkomsten van 2 jaar geleden (via de belastingaangifte). Verdien je momenteel echter plots veel meer en betalen wij een sociale toeslag uit? Verwittig ons, zodat we de sociale toeslag preventief kunnen stopzetten om zo een eventuele terugvordering te vermijden.

Betalen wij momenteel geen sociale toeslag uit maar verdien je nu veel minder? Contacteer ons zodat we je een invulformulier kunnen opsturen. Vermeld je inkomsten op het formulier en stuur het dan samen met de bewijsstukken aan ons terug. Wij onderzoeken dan of de sociale toeslag toch uitbetaald kan worden.

Ontvang je nog geen Kinderbijslag of Groeipakket van KidsLife? Mis geen enkel voordeel meer en vraag het nu aan! 

Kinderbijslag aanvragen

Als je kind een diagnose van een medische aandoening zoals autisme heeft gekregen, dan kan er eventueel een toeslag voor kinderen met een medische aandoening of een specifieke ondersteuningsbehoefte worden uitbetaald door KidsLife.

Deze toeslag komt bovenop de maandelijkse Kinderbijslag of Groeipakket.

Hoe gaat dit in zijn werk?

  • Je doet een aanvraag voor de specifieke ondersteuningsbehoefte bij KidsLife. Je kan dit doen via My KidsLife, jouw online dossier of door contact op te nemen met jouw KidsLife-adviseur.
  • Wij sturen je aanvraag door naar de dienst Zoë van Agentschap Opgroeien of FOD Sociale Zekerheid.
  • De dienst Zoë of FOD Sociale Zekerheid onderzoekt of er recht is op de toeslag.
  • Je zal door de dienst Zoë of FOD Sociale Zekerheid gecontacteerd worden om een vragenlijst in te vullen om de medische situatie te schetsen. Op basis hiervan kan het zijn dat er een controle-arts aan bod komt. Geen zorgen de dienst de de aanvraag onderzoekt regelt alles voor jou.
  • Na het onderzoek delen ze de beslissing mee aan jouw KidsLife-adviseur. Die kan op basis van deze beslissing eventueel een toeslag bijbetalen. 

Bekijk hier alles over de zorgtoeslag

Het eventuele recht op de Sociale Toeslag wordt berekend op het bruto belastbaar jaarinkomen. Dat betekent dat jouw inkomen wordt samengeteld met dat van je partner. Met partner wordt een persoon bedoeld waar je een feitelijk gezin mee vormt. Dit is iemand waar je geen familieverband mee hebt (tot in de 3e graad) en waar je mee samen woont op hetzelfde domicilieadres.

Je gezinssamenstelling ontvangen wij automatisch via het rijksregister, de databank van alle persoonsgegevens van inwoners van België.

Woon je bijvoorbeeld vanaf 10 september 2020 alleen, dan wordt vanaf september 2020 enkel met jouw inkomen rekening gehouden en voor de voorgaande periodes met dat van jouw en je toenmalige partner.

Heb je een ex-partner die ook begunstigde is van het Groeipakket?

Dan kunnen jullie beide elk op basis van jullie aparte gezinsinkomen recht hebben op de helft van de sociale toeslag.

Bijvoorbeeld: Jan en Leen hebben een kindje Esmee, geboren op 15 september 2019. Beide ouders zijn begunstigden van het Groeipakket omdat Esmee geboren is na 1 januari 2019 en dus onder de nieuwe wetgeving van het Groeipakket valt.
Vanaf september 2019 wordt het eventuele recht op de sociale toeslag berekend op basis van het gezinsinkomen van Jan en Leen.
Op 10 maart 2020 verlaat Jan het gezin en gaat bij een nieuwe partner Sarah wonen. Vanaf maart 2020 kan Leen recht hebben op de helft van de sociale toeslag als haar inkomen onder het grensbedrag ligt. Vanaf maart 2020 kan ook Jan recht hebben op de helft van de sociale toeslag, als zijn inkomen samen met het inkomen van zijn nieuwe partner Sarah onder het grensbedrag ligt.

Mis geen enkel voordeel voor jouw gezin

Bij KidsLife zorgen we ervoor dat je krijgt waarop je recht hebt!

Ontvang je nog geen Groeipakket van KidsLife? Sluit je dan vandaag nog aan. 

Kies voor KidsLife