Basisbedrag Groeipakket Kinderbijslag

Basisbedrag Groeipakket: maandelijks bedrag voor elk kind

Elk kind met recht op Groeipakket of Kinderbijslag ontvangt maandelijks een basisbedrag. Het basisbedrag kan aangevuld worden met toeslagen of premies. Het bedrag is afhankelijk van een aantal voorwaarden en kan verschillen per kind.
Wat is het Basisbedrag?

Wat is het Basisbedrag?

Het Basisbedrag is het standaard maandelijks bedrag dat je ontvangt voor je kinderen. Het bedrag kan verschillend zijn per kind. Daarnaast is het ook mogelijk dat je aanvullende toeslagen krijgt bovenop het Basisbedrag.

KidsLife betaalt automatisch het hoogst mogelijke basisbedrag voor elk kind in België.

Het Basisbedrag in het kort:

 • Het basisbedrag is afhankelijk van de leeftijd van je kind.
 • De bedragen verschillen per regio waar je woont of werkt.
 • Bovenop het basisbedrag kan je ook een leeftijdstoeslag of andere toeslagen ontvangen afhankelijk van jouw situatie. 
 • Je ontvangt het Basisbedrag automatisch van KidsLife

Hoeveel bedraagt het basisbedrag?

De berekening van je Kinderbijslag hangt af van de geboortedatum van je kind én het regionale systeem waaronder je kind valt (gebaseerd op de domicilie van je kind). Je krijgt dus niet overal in België hetzelfde bedrag als Kinderbijslag.

Woont je kind in het buitenland? Dan bepaalt de locatie van je werkgever welke regio bevoegd zal zijn voor de betaling van de Kinderbijslag. Als je kinderen in verschillende regio’s wonen, dan ontvang je ook de Kinderbijslag van die verschillende regio’s.

Basisbedrag in Vlaanderen

In Vlaanderen spreken we vanaf 1 januari 2019 niet langer van Kinderbijslag maar van Groeipakket.

Het basisbedrag waar je kind recht op heeft hangt af van wanneer het kind geboren is.

Het basisbedrag kan bestaan uit:

 • Enkel het basisbedrag: voor kinderen geboren na 2019
 • Basisbedrag + Leeftijdstoeslag: voor kinderen geboren voor 2019

Basisbedrag 

Basisbedrag per kind per maand

173,20 Euro

Enig of jongste kind

99,70 Euro

Tweede jongste kind

184,47 Euro

Derde jongste en elk volgend kind

€ 259,49 

Voorbeeld

Ann en Peter hebben 3 kinderen. Jan is de oudste, geboren op 1/02/2015. Piet is geboren op 5/12/2016 en Pol is de jongste, geboren op 11/12/2018.

Vóór 01/01/2019 kregen Ann en Peter: €99,70 voor Jan, €184,47 voor Piet en €259,49 voor Pol.

Vanaf 01/01/2019 worden deze bedragen behouden maar omgedraaid en krijgen Ann en Peter €259,49voor Jan, €184,47 voor Piet en €99,70 voor Pol.

Leeftijdstoeslag

Kinderen geboren voor 2019 ontvangen bovenop het basisbedrag ook nog de leeftijdstoeslag.

Vanaf 6 jaar

16,36 Euro

Vanaf 12 jaar

24,92 Euro

Vanaf 18 jaar

 28,72 Euro

Vanaf 6 jaar

32,63 Euro

Vanaf 12 jaar

49,86 Euro

Vanaf 18 jaar

63,40 Euro

Voorbeeld

 • Yousra en Carl hebben 2 kinderen: Elien van 15 jaar en Joke van 13 jaar. Ze ontvangen voor Elien maandelijks €184,47  + €24,92 en voor Joke €99,70  + €49,86
 • Sien en Mahmoud hebben 2 kinderen: Sem is 14 jaar en Nour is 7. Sien en Mahmoud hebben op basis van hun inkomsten recht op een verhoging van de Kinderbijslag (sociale toeslag). Naast de sociale toeslag ontvangen ze voor Sem: €184,47  + €49,86 en voor Nour €99,70  + €32,63

* Als je een verhoogde Kinderbijslag ontvangt, bijvoorbeeld omdat je op basis van je inkomen een sociale toeslag ontvangt of omdat je kind een medische aandoening heeft, dan heeft je 1e kind ook recht op dezelfde bedragen leeftijdsbijslag als je 2e kind.

Het basisbedrag voor kinderen geboren voor 01/01/2019 maar die toch de nieuwe bedragen Groeipakket ontvangen

In sommige gevallen kan het dat kinderen die geboren zijn voor 01/01/2019 toch het nieuwe basisbedrag van €173,20 van het Groeipakket ontvangen.

 1. Als er op 31/12/2018 géén recht op Kinderbijslag was in België.

Bijvoorbeeld: Een gezin komt uit het buitenland en woont vanaf 1 oktober 2020 in Vlaanderen. In het buitenland werd geen Kinderbijslag betaald. Vanaf oktober is er recht op de nieuwe basisbedragen van €173,20 per kind.

Bijvoorbeeld 2: Lien is 23 jaar en heeft sinds haar afstuderen op 1 augustus 2017 geen recht meer op Kinderbijslag. Op 1 september 2019 hervat ze echter de studies. Vanaf september 2019 heeft Lien recht op het nieuwe basisbedrag van €173,20.

 1. Kinderen die wees worden na 01/01/2019

Bijvoorbeeld: De papa van Bjorn (19 jaar) overlijdt op 26 januari 2020. Vanaf januari 2020 heeft Bjorn recht op het basisbedrag van €173,20 + de wezenbijslag.

Basisbedrag in Brussel

Het basisbedrag in Brussel is afhankelijk van de geboortedatum van je kindje.

Brusselse Kinderbijslag tot en met 2019  

Tot en met 31/12/2019 was het oude systeem van Kinderbijslag van toepassing in Brussel.

Brusselse Kinderbijslag vanaf 2020  

Het nieuwe Brusselse model startte in 2020 en geldt voor alle Brusselse kinderen, ook voor de kinderen geboren voor 1 januari 2020. Alle kinderen die in Brussel wonen, ontvangen vanaf 1 januari 2020 dus de bedragen van het nieuwe Brusselse systeem.

Als het nieuwe model minder voordelig is dan de bedragen die je ontving via het oude Brusselse systeem, dan behoud je het bedrag uit het oude systeem voor de kinderen geboren voor 1 januari 2020. Je kan dus nooit minder Kinderbijslag krijgen dan waar je eind 2019 recht op had in Brussel.

KidsLife vergelijkt elke maand de bedragen tussen beide systemen en zal automatisch het nieuwe systeem toepassen indien dat voor jouw gezin voordeliger is.

Wil je graag meer weten over dit fotobedrag? Onze voorbeelden maken al veel duidelijk

1ste Kind

112,25 Euro

2de Kind

207,70 Euro

3e kind  

310,11 Euro 
Leeftijd Geboren na 01/01/2020 Geboren voor 01/01/2020

0 tot 11 jaar 

€ 175,76  per maand € 164,04 per maand

12 tot 17 jaar 

€ 187,47 per maand € 175,75 per maand
18 tot 24 jaar (kind volgt geen hoger onderwijs) € 187,47 per maand € 175,75 per maand
18 tot 24 jaar (kind volgt hoger onderwijs) €199,19 per maand € 187,47 per maand
Uitzondering! Gezinnen met  slechts 1 kind en inkomen meer dan 31.620 Euro bruto per jaar ongeacht de leeftijd.  € 175,76 per maand € 164,04 per maand

Basisbedrag in Wallonië

Het basisbedrag in Wallonië is afhankelijk van de geboortedatum van je kindje.

Kinderen geboren voor 2020

Heb je kinderen die geboren zijn voor 1 januari 2020 en wonen ze in Wallonië? Dan blijven voor hen de oude bedragen van de Kinderbijslag van toepassing, eventueel aangevuld met de nieuwe toeslagen voor verhoogde Kinderbijslag.

Kinderen geboren vanaf 2020

Heb je kinderen die geboren zijn vanaf 1 januari 2020 en wonen ze in Wallonië? Dan ontvang je voor hen de nieuwe bedragen van het nieuwe Waalse systeem dat van start ging op 1 januari 2020.

Ontdek de bedragen voor kinderen geboren vanaf 2020

1ste Kind

112,25 Euro 

2e kind

207,70 Euro

3e kind

310,11 Euro

0 - 17 jaar

181,61 Euro

18 - 24 jaar

193,33 Euro

Heb je zowel kinderen die geboren zijn voor 1 januari 2020 als kinderen die geboren zijn na deze datum? Dan is je Kinderbijslag samengesteld uit een combinatie van de oude en de nieuwe bedragen.

Kies voor KidsLife

Ontvang je nog geen Groeipakket of Kinderbijslag van KidsLife? Wist je dat je zelf kan kiezen voor een uitbetaler? Bij KidsLife mis je geen enkel voordeel meer.

Ik sluit mij aan

Wil je graag weten op hoeveel Kinderbijslag of Groeipakket jouw gezin recht heeft.

Bereken het hier zelf

Wanneer ontvang je je basisbedrag?

KidsLife zorgt voor een stipte uitbetaling van je basisbedrag! We betalen telkens bij aanvang van de volgende maand. Valt onze betalingsdatum in het weekend of op een feestdag? Dan betalen we op de voorafgaande werkdag.

Als je recht hebt op Kinderbijslag of Groeipakket uit het verleden, dan betalen we dat zo snel mogelijk bij. Naast onze maandelijkse uitbetaling hebben we ook een aantal tussentijdse betalingsdata per maand waarop we bijkomende stortingen kunnen doen.

Veelgestelde vragen

Het Groeipakket (of de Kinderbijslag) wordt telkens de 8ste van de maand gestort. Valt de 8ste in het weekend dan betalen wij de laatste werkdag voor dat weekend. Bekijk onze betaalkalender voor de betalingsdata
 

Het recht op Groeipakket of Kinderbijslag start afhankelijk van de regio waar je woont.

 • - In Vlaanderen gaat het recht op Groeipakket in vanaf de eerst dag van de maand van de gebeurtenis. 

De uitkeringen worden altijd betaald na afloop van maand.

Bijvoorbeeld: Cyriel wordt geboren op 15/10/2022 en woont in Gent. Vanaf 01/10/2022 heeft Cyriel recht op Groeipakket. Begin november wordt zijn Groeipakket van oktober betaald.
Bijvoorbeeld: Een gezin vestigt zich in Vlaanderen op 26 april. Voorheen woonden de ouders met hun kinderen in Syrië. Vanaf 1 april kunnen ze recht hebben op Groeipakket.

 • - In Brussel en Wallonië gaat het recht op kinderbijslag in vanaf de eerste dag van de maand volgend op de gebeurtenis.

Bijvoorbeeld: Mathéo is geboren op 27/09/2022 en woont in Namen. Zijn recht op kinderbijslag gaat in op 01/10/2022. De kinderbijslag voor oktober 2022 wordt begin november 2022 betaald.

Als de ouders of opvoeders van de kinderen aanwezig zijn in het Oekraïens gezin, ontvangen zij het Groeipakket of de Kinderbijslag voor hun kinderen.

Als je een Oekraïens kind opvangt waarvan geen ouders of Oekraïense opvoeders in je gezin zijn, kan jij een aanvraag doen om de kinderbijslag voor dat kind zelf te ontvangen.

Bijvoorbeeld: Op 8 maart 2022 komt de 15-jarige Andrej in je gezin wonen. Je moet een aanvraag indienen bij KidsLife om de kinderbijslag voor Andrej te kunnen ontvangen.

Bekijk hier alles over Kinderbijslag voor Oekraïense gezinnen

Woon je in België? Dan verandert er niets voor aan jouw uitbetaling van Kinderbijslag of Groeipakket. Verander je van werk en dalen hierdoor jouw gezinsinkomsten, dan heb je wel mogelijk recht op een sociale toeslag.

Bekijk de voorwaarden voor een Sociale Toeslag hier

Woon jij of de kinderen niet in België? Dan blijf je verder Kinderbijslag of Groeipakket ontvangen van KidsLife. Is jouw nieuwe werkgever gevestigd in een andere regio (Vlaanderen - Brussel - Wallonië) dan waar je voordien werkte? Dan ontvang je nog steeds Kinderbijslag, maar zal de regio verschillen. Elke regio heeft namelijk zijn verschillende wetgeving.

Lees hier alles over Kinderbijslag in België en het verschil tussen de regio's. 

Ga je in het buitenland werken? Contacteer dan zeker jouw KidsLife-adviseur. Dit is een specifieke situatie, daardoor onderzoeken we graag het recht op Kinderbijslag zodat jij geen enkele voordeel mist (en ook geen terugbetaling van ten onrecht ontvangen Kinderbijslag moet doen) 

Alle situaties voor een buitenlands dossier

Ontvang je Kinderbijslag of Groeipakket van KidsLife? Of heb je net een aanvraag gedaan? 
Onze KidsLife-adviseurs staan voor je klaar. Je kan hen bereiken via: 

 1. Contactformulier: op deze manier hebben we onmiddellijk al jouw gegevens en kunnen wij jou snel verder helpen om jouw vraag op te lossen.
   
 2. Telefonisch: de KidsLife-adviseurs helpen je graag telefonisch verder. Om je snel te kunnen helpen hou je best je Rijksregisternummer bij de hand. 
   
 3. My KidsLife: jouw online dossier Kinderbijslag en Groeipakket is 24/24 beschikbaar voor jou. Een wijziging in jouw situatie doorgeven of een attest downloaden? Het kan allemaal.  
   
 4. Kantoor in jouw buurt: waar je ook woont er is altijd een KidsLife kantoor in de buurt. Vind hier het kantoor dicht bij jou. In veel gevallen is langskomen naar een kantoor niet nodig en kunnen we je verder helpen zonder de verplaatsing te maken. 

En dan hebben wij uiteraard een uitgebreid overzicht van veelgestelde vragen waarbij we de vragen van de gezinnen beantwoorden. 

Contacteer jouw KidsLife-adviseur