Schoolbonus

De schoolpremie of schoolbonus bestaat al langer en geeft gezinnen een extra duwtje in de rug bij de start van het schooljaar. In het Groeipakket wordt ze betaald in augustus,  samen met de kinderbijslag van de maand juli.  De bedragen variëren van 20,4 EUR tot 61,2 EUR. 

Annual age supplement

Schoolbonus voor iedereen 

De Schoolbonus vervangt de oude schoolpremie en is een jaarlijkse toeslag voor elk kind. Deze Schoolbonus heeft zijn naam niet mee want ook als jouw zoon of dochter niet naar school gaat is er recht op deze toeslag. KidsLife betaalt deze toeslag automatisch begin augustus 

Vanaf de geboorte tot het einde van het recht op Kinderbijslag kan je genieten van een jaarlijks storting. De bedragen hangen vast aan de leeftijd van jouw kind en dus niet aan de studieprestaties. Hieronder kan je een overzicht terugvinden van de nieuwe bedragen van de Schoolbonus 

0 - 4 jaar 20,40 euro / jaar
5 - 11 jaar 35,70 euro / jaar
12 - 17 jaar 51 euro / jaar
18 - 24 jaar 61,20 euro / jaar

Wat is het verschil Schoolbonus en Schoolpremie 

De Schoolbonus is onderdeel van het Groeipakket en geldt voor alle kinderen vanaf 2019. In 2018 was het nog de Schoolpremie die werd uitbetaald in augustus. De Vlaamse overheid besliste om in veel gevallen deze bedragen naar omlaag te brengen en deze te vervangen door andere toeslagen zoals de Kleutertoeslag, Kinderopvangtoeslag en Schooltoeslag. Vóór 2019 werd het bedrag van de Schoolpremie ook opgetrokken indien jouw kind een aandoening had of het gezin recht had op een sociale toeslag. Vanaf 2019 besliste de Vlaamse Overheid om deze bedragen voor elk kind gelijk te trekken en bestaan deze voordelen niet meer 


Wat is de Schooltoeslag 

Terwijl de Schoolbonus er is voor elk kind, geldt de Schooltoeslag alleen maar als je gezin en jouw kind voldoet aan bepaalde voorwaarden. De Schooltoeslag is de nieuwe studietoelage voor minderjarige kinderen. Deze Schooltoeslag wordt net zoals de Schoolbonus automatisch uitbetaald als jouw gezin daar recht op heeft 

Lees hier alles over de nieuwe Schooltoeslag