Veelgestelde vragen

 • Schooltoeslag

  Wie ontvangt de Schooltoeslag?

  In de meeste gevallen betaalt KidsLife aan de ouder(s), begunstigden of bijslagtrekkende.
  Meerderjarige kinderen die secundair onderwijs volgen en gehuwd, zelfstandig of alleenstaand zijn, die ontvangen zelf de Schooltoeslag.

 • Schooltoeslag

  Wanneer wordt de Schooltoeslag uitbetaald?

  KidsLife ontvangt alle informatie van de Vlaamse Overheid. Op basis van deze informatie betalen wij automatisch de Schooltoeslag of Selectieve Participatietoeslag (SEPAR) uit. Wanneer je deze toeslag ontvangt hangt dus af van verschillende factoren. De betaling van deze Schooltoeslag zal vermoedelijk als volgt verlopen:

  Gezinnen met enkel minderjarige kinderen: vanaf september/oktober 2019.

  Gezinnen met minstens 1 meerderjarig kind: vanaf oktober tot december 2019

  De uitbetaling van de Schooltoeslag is afhankelijk van de volledigheid van de gegevens die wij ontvangen van de Vlaamse Overheid

  Voorbeeld: iemand die zich pas inschrijft tijdens de maand oktober in een erkende school zal geen recht hebben op de betaling in september. Eens wij de gegevens ontvangen hebben, dan ontvang je dit tijdens een wekelijkse uitbetaling van KidsLife.

  Opgelet: In elke situatie moet je geen aanvraag indienen! Ontvang je reeds Kinderbijslag of Groeipakket van KidsLife? Wij zorgen dat alle gezinnen die recht hebben op de Schooltoeslag, dit automatisch ontvangen. Handig toch?

 • Schooltoeslag

  Wat is het verschil tussen de Schooltoeslag en de Schoolbonus?

  De Schoolbonus staat voor de schoolpremie (of schooltoelage) voor alle gezinnen met kinderen en wordt automatisch door KidsLife betaald in augustus, samen met de kinderbijslag van de maand juli.

  De Schooltoeslag is een extra bedrag, bedoeld voor gezinnen met lage inkomens. Hij wordt voor het einde van het jaar automatisch uitbetaald door KidsLife aan alle gezinnen die hier recht op hebben.

 • Schooltoeslag

  Wanneer moet ik de Schooltoeslag aanvragen?

  KidsLife maakt het je gemakkelijk, door de Schooltoeslag automatisch uit te betalen op het einde van het jaar.

  Je kan wel een aanvraag indienen:

  • Als je in Brussel of Wallonië woont en je kind naar een Vlaamse erkende school gaat. Contacteer ons en wij onderzoeken of je recht hebt op de Schooltoeslag.
  • Als je een Schooltoeslag wil voor voorbije schooljaren. Dat kan hier bij de Vlaamse Overheid.
 • Schooltoeslag

  Tot welke leeftijd heb je recht op de Schooltoeslag?

  We maken een onderscheid tussen kleuter-/lager en secundair onderwijs. Voor deze laatste categorie kan er recht op Schooltoeslag zijn tot het jaar waarin de leerling 22 jaar wordt. Voor BuSO en HBO5 Verpleegkunde is er geen leeftijdsbeperking. 

  De Schooltoeslag of Schooltoelage in het Hoger Onderwijs dien je aan te vragen bij de Vlaamse Overheid